Cyrk, cyrk przyjechał!

Warsztaty żonglerskie, pokazy iluzji, konkursy z nagrodami, to tylko przedsmak atrakcji, które będą dostępne w Sukcesji w sobotę, 1 czerwca w godzinach 11:00-18:00. Cyrkowy Dzień Dziecka to nasz przepis na rodzinne celebrowanie tego wyjątkowego święta!

Jeśli lubicie dobrą zabawę, to zapraszamy do miasteczka cyrkowego, w którym zmierzycie się z żonglerką, grami zręcznościowymi, nauką chodzenia na szczudłach, równoważnią czy nartami do chodzenia w duecie. Kto wie, może odkryjecie w sobie i waszych dzieciach prawdziwy, cyrkowy talent? Nie zabraknie gier zespołowych, ćwiczeń na równowagę i zabawkowej strzelnicy.

Even if you don't speak polish we have a tool https://typemyessays.com/paraphrasing-tool that will help you out with putting your thoughts on paper. Make your essays, letters and even program look great and professional with the right words.

W naszym cyrku nie ma żadnych zwierząt, no oprócz tych balonowych. W godzinach 11:00 – 15:00 animatorzy pomogą Wam stworzyć przeróżne cuda, od kwiatu delikatnej róży po dumnego lwa. W przerwie od dmuchańców muzyczny pociąg dookoła świata zabierze Wasze pociechy w taneczną podróż, podczas której dzieci nauczą się krótkiej choreografii uzależnionej od danego regionu. A przed centrum – ogromne bańki mydlane.

1 czerwca wszyscy czujemy się dziećmi, dlatego paragony nagradzamy KOLOROWĄ WATĄ CUKROWĄ! Zróbcie zakupy w naszym centrum za minimum 1 zł, okażcie paragon w Punkcie Odbioru Waty Cukrowej na poziomie -1 i odbierzcie… Cukrową chmurkę!

O godzinie 17:00 zapraszamy pod scenę na poziomie -1, gdzie przeżyjecie niezwykłą, cyrkową przygodę podczas spektaklu z elementami iluzji. Bohaterowie zapewnią nie tylko pokaz magii, ale również zadbają o dużą dawkę śmiechu.

Oprócz cyrkowych atrakcji mamy dla Was sportowe wyzwanie – ruchomą ściankę wspinaczkową. 3,5 metrowa konstrukcja jest zupełnie bezpieczna, ale ostrzegamy, można się zmęczyć. Osobom o silnych nerwach proponujemy korzystanie z symulatora lotów VR, odlotowa przygoda gwarantowana!

Podczas wydarzenia znajdzie się okazja do wzięcia udziału w konkursach i wygrania super nagród! Zachęcamy również do robienia pamiątkowych zdjęć w fotobudce, bo przecież wszyscy chcemy zapamiętać na długie lata Cyrkowy Dzień Dziecka w Sukcesji!

_________________________________________________________________________________

Regulamin akcji: „Kolorowa Wata Cukrowa dla każdego” w ramach eventu Cyrkowy Dzień Dziecka

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki uczestnictwa w akcji pod nazwą „Kolorowa Wata cukrowa dla każdego”, (zwaną dalej „Akcją”).

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Akcji „Kolorowa Wata cukrowa dla każdego” jest REM Sukcesja Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (93-590), przy  Al. Politechniki 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000697792, REGON 368443710, NIP 7272819462.
 2. Akcja będzie prowadzona pod nazwą „Kolorowa Wata cukrowa dla każdego” na terenie Centrum Handlowo- Rozrywkowego „Sukcesja” mieszczącego się przy., Al. Politechniki 1, w (93-590) Łodzi.
 3. Czas trwania Akcji: 01 czerwca, godz. 11:00-18:00
 4. Fundatorem waty cukrowej  w Akcji jest REM Sukcesja Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (zwany dalej „Fundatorem”).

§2 ZASADY PROWADZENIA AKCJI

 1. Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest dokonanie zakupu w dniu 01 czerwca, w godzinach 11-18:00 na kwotę minimum 1,00 zł w sklepach oraz na stanowiskach wolnostojących na terenie Centrum Handlowo-Rozrywkowego „Sukcesja” Łódź
 2. Z Akcji wyłączone są paragony fiskalne za zakup napojów alkoholowych, produktów tytoniowych (w tym e-papierosów) i produktów leczniczych, zakładów lotto, wszelkich gier liczbowych i losowych, zakładów bukmacherskich oraz wszelkie inne dowody zakupów nie będące paragonami fiskalnymi, umowami kupna-sprzedaży lub umowami o świadczeniu usług.
 3. Uczestnikiem Akcji może być każda osoba fizyczna, spełniająca warunki określone w Regulaminie, z wyłączeniem osób nie posiadających zdolności do czynności prawnych, natomiast osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą brać udział w Akcji za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych albo opiekunów prawnych.
 4. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, firmy REM Sukcesja Sp. z o.o. oraz osoby pracujące w podmiotach prowadzących działalność na terenie Centrum Handlowo- Rozrywkowego „Sukcesja” Łódź, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób (małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, wstępni).
 5. Uczestnik Akcji może wziąć tyle razy udział w Akcji, ile razy spełni warunki niniejszego Regulaminu

§3 ZASADY PRZYZNAWANIA KOLOROWEJ WATY CUKROWEJ

3.1. Pula słodkich upominków  w akcji jest nielimitowana, do wyczerpania zapasów.

3.2. Kolorowa wata cukrowa  będzie  wydawana w dniu 01 czerwca, w godzinach 11:00-18:00

3.3. Każdy klient może dokonać kilku zgłoszeń, przy czym każdorazowo musi przedstawić 1 paragon na min. 1,00zł.

3.4. 1 paragon = 1 wata cukrowa

3.5. Zgłoszenia do akcji  przyjmowane będą na stanowisku oznaczonym jako „Punkt Odbioru Waty Cukrowej” zlokalizowanym na poziomie „-1”, obok sceny, przy wózku z wata cukrową w terminie 01 czerwca, w godz. 11:00-18:00.

 

§4 SPOSÓB UZYSKANIA KOLOROWEJ WATY CUKROWEJ

4.1. W celu otrzymania kolorowej waty cukrowej  należy:

 1. W dniu 01 czerwca od godziny 11:00 dokonać zakupu na kwotę minimum 1,00 zł w sklepach lub na stanowiskach wolnostojących w Centrum Handlowo- Rozrywkowym Sukcesja w Łodzi.
 2. zgłosić się do Punktu Odbioru Waty Cukrowej zlokalizowanego na poziomie „-1” przy scenie godzinach 11:00 – 18:00
 3. Okazać hostessie paragon fiskalny potwierdzający dokonanie zakupu za min 1,00zł;
 4. każdy paragon fiskalny potwierdzający dokonanie zakupu może zostać zarejestrowany w Akcji tylko jeden raz.
 5. 1 paragon = 1 wata cukrowa

4.2. Uczestnik, który spełnił wszystkie warunki Akcji, określone w § 2 oraz § 4.1. niniejszego regulaminu, po okazaniu paragonu, ma prawo odebrać kolorową watę cukrową .

4.3. Uczestnikom przysługują następujące gratyfikacje:

- Uczestnikowi, który okazał paragon na kwotę min. 1,00zł przysługuje jeden słodki upominek  w postaci kolorowej waty cukrowej.

4.4. Kolorowa wata cukrowa będzie przyznawana zgodnie z § 3 w dniu 01 czerwca 2019r., w godzinach 11:00-18:00

4.5. Każde  zgłoszenie będzie rejestrowane w Punkcie Odbioru Waty Cukrowej przez opieczętowanie paragonu z tyłu pieczątką „Sukcesja”.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wzięcie udziału w Akcji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Akcji określone niniejszym regulaminem.
 2. Regulamin Akcji dostępny będzie na terenie Centrum Handlowo- Rozrywkowym „Sukcesja” w Łodzi w Punkcie Odbioru Waty Cukrowej. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, pod warunkiem, że zmiany takie nie naruszą praw nabytych Uczestników Akcji. W takim przypadku Organizator niezwłocznie udostępni zmieniony Regulamin.
 3. Zasady przeprowadzenia Akcji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora Akcji.

 

Inne wydarzenia

pt 27.09.2019 - nd 29.09.2019 EKOlogika w Sukcesji
pt 27.09.2019 - nd 29.09.2019 EKO VINTAGE SHOP
wt 17.09.2019 - pn 25.05.2020 Amatorska Liga Bowlingowa
nd 01.09.2019 - pn 30.09.2019 Stokrotne promocje w Sukcesji
cz 15.08.2019 - wt 31.12.2019 Przyjaciele psów,
pn 01.07.2019 Pasieka na dachu Sukcesji
wt 07.05.2019 - cz 31.10.2019 Bezpłatny autobus Sukcesji.
śr 01.05.2019 Karta Podarunkowa Sukcesji
pn 23.09.2019 - cz 26.09.2019 PRZYJDŹ NA GRATISOWE LEKCJE TAŃCA SALSA, BACHATA, TANIEC IMPREZOWY, REGGAETON, ZUMBA