Cyrk, cyrk przyjechał!

Warsztaty żonglerskie, pokazy iluzji, konkursy z nagrodami, to tylko przedsmak atrakcji, które będą dostępne w Sukcesji w sobotę, 1 czerwca w godzinach 11:00-18:00. Cyrkowy Dzień Dziecka to nasz przepis na rodzinne celebrowanie tego wyjątkowego święta!

Jeśli lubicie dobrą zabawę, to zapraszamy do miasteczka cyrkowego, w którym zmierzycie się z żonglerką, grami zręcznościowymi, nauką chodzenia na szczudłach, równoważnią czy nartami do chodzenia w duecie. Kto wie, może odkryjecie w sobie i waszych dzieciach prawdziwy, cyrkowy talent? Nie zabraknie gier zespołowych, ćwiczeń na równowagę i zabawkowej strzelnicy.

Even if you don't speak polish we have a tool https://typemyessays.com/paraphrasing-tool that will help you out with putting your thoughts on paper. Make your essays, letters and even program look great and professional with the right words.

W naszym cyrku nie ma żadnych zwierząt, no oprócz tych balonowych. W godzinach 11:00 – 15:00 animatorzy pomogą Wam stworzyć przeróżne cuda, od kwiatu delikatnej róży po dumnego lwa. W przerwie od dmuchańców muzyczny pociąg dookoła świata zabierze Wasze pociechy w taneczną podróż, podczas której dzieci nauczą się krótkiej choreografii uzależnionej od danego regionu. A przed centrum – ogromne bańki mydlane.

1 czerwca wszyscy czujemy się dziećmi, dlatego paragony nagradzamy KOLOROWĄ WATĄ CUKROWĄ! Zróbcie zakupy w naszym centrum za minimum 1 zł, okażcie paragon w Punkcie Odbioru Waty Cukrowej na poziomie -1 i odbierzcie… Cukrową chmurkę!

O godzinie 17:00 zapraszamy pod scenę na poziomie -1, gdzie przeżyjecie niezwykłą, cyrkową przygodę podczas spektaklu z elementami iluzji. Bohaterowie zapewnią nie tylko pokaz magii, ale również zadbają o dużą dawkę śmiechu.

Oprócz cyrkowych atrakcji mamy dla Was sportowe wyzwanie – ruchomą ściankę wspinaczkową. 3,5 metrowa konstrukcja jest zupełnie bezpieczna, ale ostrzegamy, można się zmęczyć. Osobom o silnych nerwach proponujemy korzystanie z symulatora lotów VR, odlotowa przygoda gwarantowana!

Podczas wydarzenia znajdzie się okazja do wzięcia udziału w konkursach i wygrania super nagród! Zachęcamy również do robienia pamiątkowych zdjęć w fotobudce, bo przecież wszyscy chcemy zapamiętać na długie lata Cyrkowy Dzień Dziecka w Sukcesji!

_________________________________________________________________________________

Regulamin akcji: „Kolorowa Wata Cukrowa dla każdego” w ramach eventu Cyrkowy Dzień Dziecka

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki uczestnictwa w akcji pod nazwą „Kolorowa Wata cukrowa dla każdego”, (zwaną dalej „Akcją”).

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Akcji „Kolorowa Wata cukrowa dla każdego” jest REM Sukcesja Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (93-590), przy  Al. Politechniki 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000697792, REGON 368443710, NIP 7272819462.
 2. Akcja będzie prowadzona pod nazwą „Kolorowa Wata cukrowa dla każdego” na terenie Centrum Handlowo- Rozrywkowego „Sukcesja” mieszczącego się przy., Al. Politechniki 1, w (93-590) Łodzi.
 3. Czas trwania Akcji: 01 czerwca, godz. 11:00-18:00
 4. Fundatorem waty cukrowej  w Akcji jest REM Sukcesja Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (zwany dalej „Fundatorem”).

§2 ZASADY PROWADZENIA AKCJI

 1. Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest dokonanie zakupu w dniu 01 czerwca, w godzinach 11-18:00 na kwotę minimum 1,00 zł w sklepach oraz na stanowiskach wolnostojących na terenie Centrum Handlowo-Rozrywkowego „Sukcesja” Łódź
 2. Z Akcji wyłączone są paragony fiskalne za zakup napojów alkoholowych, produktów tytoniowych (w tym e-papierosów) i produktów leczniczych, zakładów lotto, wszelkich gier liczbowych i losowych, zakładów bukmacherskich oraz wszelkie inne dowody zakupów nie będące paragonami fiskalnymi, umowami kupna-sprzedaży lub umowami o świadczeniu usług.
 3. Uczestnikiem Akcji może być każda osoba fizyczna, spełniająca warunki określone w Regulaminie, z wyłączeniem osób nie posiadających zdolności do czynności prawnych, natomiast osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą brać udział w Akcji za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych albo opiekunów prawnych.
 4. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, firmy REM Sukcesja Sp. z o.o. oraz osoby pracujące w podmiotach prowadzących działalność na terenie Centrum Handlowo- Rozrywkowego „Sukcesja” Łódź, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób (małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, wstępni).
 5. Uczestnik Akcji może wziąć tyle razy udział w Akcji, ile razy spełni warunki niniejszego Regulaminu

§3 ZASADY PRZYZNAWANIA KOLOROWEJ WATY CUKROWEJ

3.1. Pula słodkich upominków  w akcji jest nielimitowana, do wyczerpania zapasów.

3.2. Kolorowa wata cukrowa  będzie  wydawana w dniu 01 czerwca, w godzinach 11:00-18:00

3.3. Każdy klient może dokonać kilku zgłoszeń, przy czym każdorazowo musi przedstawić 1 paragon na min. 1,00zł.

3.4. 1 paragon = 1 wata cukrowa

3.5. Zgłoszenia do akcji  przyjmowane będą na stanowisku oznaczonym jako „Punkt Odbioru Waty Cukrowej” zlokalizowanym na poziomie „-1”, obok sceny, przy wózku z wata cukrową w terminie 01 czerwca, w godz. 11:00-18:00.

 

§4 SPOSÓB UZYSKANIA KOLOROWEJ WATY CUKROWEJ

4.1. W celu otrzymania kolorowej waty cukrowej  należy:

 1. W dniu 01 czerwca od godziny 11:00 dokonać zakupu na kwotę minimum 1,00 zł w sklepach lub na stanowiskach wolnostojących w Centrum Handlowo- Rozrywkowym Sukcesja w Łodzi.
 2. zgłosić się do Punktu Odbioru Waty Cukrowej zlokalizowanego na poziomie „-1” przy scenie godzinach 11:00 – 18:00
 3. Okazać hostessie paragon fiskalny potwierdzający dokonanie zakupu za min 1,00zł;
 4. każdy paragon fiskalny potwierdzający dokonanie zakupu może zostać zarejestrowany w Akcji tylko jeden raz.
 5. 1 paragon = 1 wata cukrowa

4.2. Uczestnik, który spełnił wszystkie warunki Akcji, określone w § 2 oraz § 4.1. niniejszego regulaminu, po okazaniu paragonu, ma prawo odebrać kolorową watę cukrową .

4.3. Uczestnikom przysługują następujące gratyfikacje:

- Uczestnikowi, który okazał paragon na kwotę min. 1,00zł przysługuje jeden słodki upominek  w postaci kolorowej waty cukrowej.

4.4. Kolorowa wata cukrowa będzie przyznawana zgodnie z § 3 w dniu 01 czerwca 2019r., w godzinach 11:00-18:00

4.5. Każde  zgłoszenie będzie rejestrowane w Punkcie Odbioru Waty Cukrowej przez opieczętowanie paragonu z tyłu pieczątką „Sukcesja”.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wzięcie udziału w Akcji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Akcji określone niniejszym regulaminem.
 2. Regulamin Akcji dostępny będzie na terenie Centrum Handlowo- Rozrywkowym „Sukcesja” w Łodzi w Punkcie Odbioru Waty Cukrowej. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, pod warunkiem, że zmiany takie nie naruszą praw nabytych Uczestników Akcji. W takim przypadku Organizator niezwłocznie udostępni zmieniony Regulamin.
 3. Zasady przeprowadzenia Akcji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora Akcji.

 

Inne wydarzenia

cz 27.06.2019 Wielkie Rabaty na Wielkie Otwarcie Stokrotki
pt 21.06.2019 DISCO NIGHT na dachu Sukcesji
wt 07.05.2019 - cz 31.10.2019 Bezpłatny autobus Sukcesji.
śr 01.05.2019 Karta Podarunkowa Sukcesji
sb 01.06.2019 - nd 30.06.2019 13. Edycja projektu Kultura Dostępna
wt 01.01.2019 - wt 31.12.2019 Najemcy Sukcesji w niehandlowe niedziele