Już od 8 stycznia w CH-R Sukcesja możecie zasilić swój telefon za darmo! Od tego dnia rusza akcja Naładujemy Twoje baterie!
Akcja kierowana jest do wszystkich klientów naszego centrum i daje możliwość ładowania swojego telefonu bez potrzeby ciągłego siedzenia przy ładowarce. Nasze powerbanki z pewnością ułatwią niejedne zakupy i pomogą w kryzysowej sytuacji jaką dla każdego jest wyczepana bateria telefonu. Możecie śmiało czerpać z pokładów dobrej energii w Sukcesji.

Aby cieszyć się mobilną eneregią dla swojego urządzenia wystarczy zgłosić się do Smart Office na poziomie -1 w jego godzinach pracy, wypełnić krótki formularz i zostawić kaucję zwrotną w wysokości 50 zł.

Regulamin znajdziecie u dołu tej strony oraz w Smart Office. 


Zapraszamy serdecznie!

Regulamin

Naładujemy Twoje baterie

Przed wypożyczeniem przenośnej ładowarki („Powerbank”) należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Wypożyczenie Powerbanka jest równoznaczne z tym, że osoba wypożyczająca Powerbank zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie zawarte w nim postanowienia.

1. Powerbank jest własnością Centrum Handlowo – Rozrywkowego Sukcesja w Łodzi (93-590), przy Al. Politechniki 1,

2. Usługa wypożyczenia Powerbank świadczona jest na terenie Sukcesji w dniach i godzinach otwarcia Punktów Info znajdujących się w Sukcesji z wyłączeniem dni wolnych od handlu i niedziel. Usługa realizowana jest w punkcie Smart Office by Sukcesja w godzinach otwarcia Punktu.

3. Osoba wypożyczająca Powerbank powinna sprawdzić jego stan techniczny przed jego odbiorem.

4. Osoba wypożyczająca Powerbank podpisując Umowę wypożyczenia, potwierdza, że otrzymała sprzęt pozbawiony wad czy uszkodzeń, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym. Z chwilą wydania sprzętu Klientowi przez Wypożyczalnię na Klienta przechodzą wszelkie ryzyka związane z uszkodzeniem bądź utratą sprzętu.

5. Osoba wypożyczająca Powerbank zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie jak w dniu wypożyczenia i w terminie ustalonym w Regulaminie wypożyczenia.

 

6. Osoba wypożyczająca Powerbank oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat użytkowania i eksploatacji sprzętu i  zobowiązuje się do najwyższej dbałości o sprzęt i wykorzystywania go zgodnie z przeznaczeniem. Klient wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność. 

 

7. Osoba wypożyczająca Powerbank jest zobowiązana przy odbiorze i przy zwrocie Powerbank do podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, w którym poda swoje dane osobowe zgodne z okazanym dokumentem tożsamości oraz numer telefonu. Nieokazanie dokumentu do wglądu, może skutkować odmową wydania Powerbank.

8. Administratorem danych osobowych jest Centrum Handlowo – Rozrywkowe Sukcesja, al. Politechniki 1, 93-590 Łódź (zwane dalej: centrum). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celu realizacji usługi na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b lub art. 9 ust. 2 pkt a oraz zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom centrum, jak też podmiotom udzielającym wsparcia centrum na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu zakończenia świadczenia usługi bądź do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jednocześnie niezbędne do realizacji usługi oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Powerbank może zostać wypożyczony na okres do 2. godzin w danym dniu („okres wypożyczenia”).

9. Wypożyczenie Powerbanku jest bezpłatne.

 10. Za udostępnienie Powerbank obowiązuje kaucja na poczet braku zwrotu, zniszczenia (uszkodzenia). Kaucja wynosi 50 zł brutto („Kaucja”) i jest płatna w gotówce. Kaucja podlega zwrotowi w całości pełnej kwocie w przypadku zwrotu Powerbank w stanie zgodnym ze stanem wydania, uwzględniającym normalne zużycie bez oznak uszkodzenia. W przypadku uszkodzenia Powerbanka bądź braku zwrotu do godziny 21:00 od poniedziałku do piątku i do godziny 18:00 w sobotę Kaucja zostanie proporcjonalnie odpowiednio zaliczona na poczet ww. opłaty lub potrącona w całości na rzecz kosztów naprawy uszkodzenia bądź zakupu nowego Powerbanka na poczet usługi.

11. Powerbank może być używany tylko zgodnie z przeznaczeniem.

12. Zwrot Powerbanka odbywa w terminie i w miejscu wskazanym na formularzu.

13. Osoba wypożyczająca Powerbank zobowiązuje się zwrócić Powerbank w stanie niepogorszonym.

14. Osoba wypożyczająca Powerbank jest odpowiedzialna za uszkodzenia, pogorszenie stanu technicznego Powerbanka spowodowane nieprawidłowym używaniem oraz jego zaginięcie, o czym powinna niezwłocznie powiadomić pracownika Smart Office by Sukcesja. Osoba wypożyczająca Powerbank jest zobowiązana pokryć koszt naprawy Powerbank lub zapłacić równowartość Powerbank. Wszelkie uszkodzenia Powerbank lub fakt jego zaginięcia zostaną stwierdzone w protokole zdawczo – odbiorczym.

15. Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie sprzętu jest doba. Brak oddania sprzętu w godzinach wskazanych w punkcie 2 powyżej powoduje zatrzymanie kaucji przez Operatora

16. W przypadku niezwrócenia Powerbank w terminie wskazanym w protokole bądź zwrócenia uszkodzonego, pracownicy Smart Office by Sukcesja będą uprawnieni do samodzielnego sporządzenia opisu tych okoliczności w protokole zdawczo – odbiorczym Powerbanka, w którym stwierdza się fakt jego kradzieży, niezwrócenia lub odpowiednio uszkodzenia. Osoba wypożyczająca Powerbank jest odpowiedzialna za tak stwierdzony opis stanu Powerbanka lub stwierdzenie faktu jego niezwrócenia. Wysokość wyrządzonej szkody ustala Operator na podstawie oszacowania przez pracowników Operatora Smart Office by Sukcesja wartości braków lub wyceny naprawy. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego, zniszczonego lub niekompletnego Klient upoważnia Operatora do zatrzymania kaucji w części stosownej do uszkodzenia lub braku.

Inne wydarzenia

cz 27.06.2019 Wielkie Rabaty na Wielkie Otwarcie Stokrotki
pt 21.06.2019 DISCO NIGHT na dachu Sukcesji
wt 07.05.2019 - cz 31.10.2019 Bezpłatny autobus Sukcesji.
śr 01.05.2019 Karta Podarunkowa Sukcesji
sb 01.06.2019 - nd 30.06.2019 13. Edycja projektu Kultura Dostępna
wt 01.01.2019 - wt 31.12.2019 Najemcy Sukcesji w niehandlowe niedziele