Pomagamy zwierzakom przetrwać zimę!

Zapraszamy do akcji i konkursu przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i licea! 
Wspólnie zbieramy potrzebne produkty do schroniska przy ul. Marmurowej czyli:
karmy dla psów i kotów, karmy specjalistyczne, smakołyki, koce, zabawki i akcesoria.
Zgłoszenia do akcji przyjmujemy od 27 listopada do 5 grudnia 2017 za pomocą załączonego formularza zgłoszeniowego, który należy wysłać na adres e-mail: swieta@sukcesja.eu.
11 i 12 grudnia 2017 r. w godzinach 10:00-14:00 uruchamiamy punkt zbiórek!
Komisja określi 3 szkoły, które zebrały największą ilość produktów dla zwierzaków. Delegacje ze zwycięskich klas zaprosimy 18 grudnia 2017 r. do Sukcesji.
Zwycięskie drużyny wezmą udział w dogrywce — dekoracji karmników dla ptaków. Wygrani zdobędą bilety do kina!


 

Inne wydarzenia