Zgodnie z  art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, podajemy poniższe  informacje.

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest REM Sukcesja, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (93– 590) przy al. Politechniki 1.  

Przetwarzanie Pani/Pana  danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 pkt f)  RODO i w celach marketingowych. Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest  przetwarzanie danych w celach marketingowych, analityka internetowa strony www, analiza Pani/ Pana zainteresowania odwiedzin w ramach tzw. plików Cookies, wysyłka bezpłatnego newslettera lub rezygnacja z niego.

Pani/ Pana dane przechowujemy dla potrzeb marketingu naszych usług do czasu aż zgłosi Pan/ Pani sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.

Posiada Pani/ Pan prawo do:

- dostępu swoich danych oraz otrzymania ich kopii

- sprostowania, usunięcia swoich danych. Jeżeli Pani/ Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pani/ Pana dane, może Pani/ Pan żądać ich usunięcia.

- ograniczenia przetwarzania swoich danych. Może Pani/ Pan zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/ Pana  danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem  działań.

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Ma Pani/ Pan  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta Pani/ Pan  z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

- przenoszenia danych. Ma Pani/ Pan  prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie

używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe  dotyczące Pani/ Pana, które nam Pani/ Pan dostarczyła/ dostarczył na podstawie swojej  zgody. Może też Pani/ Pan zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili ma Pani/ Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/ Pana zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/ Pana  zgody przed jej wycofaniem.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważa Pani/ Pan że przetwarzamy Pana/ Pani dane niezgodniez prawem, może złożyć Pani/ Pan w tej sprawie skargę do  Generalnego  Inspektora Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Pani/ Pana dane osobowe nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom. 

Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

Pani/ Pana dane osobowe podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, podlegają też profilowaniu w procesie analizy. Podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany na podstawie danych, które o Pani/ Panu posiadamy. W oparciu o te informacje przypisujemy Pani/ Panu profil osobowy istotny z puntu widzenia możliwości zaoferowania Pani/ Panu naszych usług oraz wysokości upustów, które możemy Pani/ Panu przyznać. Decyzje te są podejmowane automatycznie na podstawie analiz statystycznych.

Decyzje podejmowane w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na informowanie Pani/ Pana o naszych usługach, wydarzeniach i promocjach. Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu Pani/ Pana  danych osobowych do oceny niektórych Pani/ Pana  cech (wiek, płeć lokalizacja). My profilujemy Panią/ Pana dla potrzeb dobrania oferty pod Pani/ Pana potrzeby.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/ Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za pośrednictwem e-mail, telefonicznie lub pisemnie na adres naszej siedziby. Kontakt w sprawie Pani/ Pana danych: A-FIN Roman Łukasik, NIP: 729 194 30 51, email: romalgo@wp.pl tel. 519 513 713.

 

Inne wydarzenia

sb 01.06.2019 Cyrkowy Dzień Dziecka
wt 07.05.2019 - cz 31.10.2019 Bezpłatny autobus Sukcesji.
śr 01.05.2019 Karta Podarunkowa Sukcesji
sb 01.06.2019 Finał Ligi Mistrzów UEFA na wielkim ekranie
wt 01.01.2019 - wt 31.12.2019 Najemcy Sukcesji w niehandlowe niedziele
sb 31.01.2015 Maraton Matrix – 20. rocznica