Stokrotne Promocje w Sukcesji! 

Lubicie szaleć po sklepach? My bardzo, dlatego duże zakupy nagradzamy...RABATAMI

Od 1 do 30 września, robiąc zakupy w naszym centrum możecie odbierać kupony rabatowe do supermarketu Stokrotka i kręgielni Król Kul.

Zasady są proste: 

 • Zróbcie zakupy o wartości min. 50 zł w supermarkecie Stokrotka i odbierzcie voucher rabatowy na dwie gry w kręgielni Król Kul GRATIS. Voucher można wykorzystać od niedzieli do czwartku.
 • Wynajmij jeden tor na godzinę w kręgielni Król Kul i i odbierzcie voucher rabatowy -5% na cały asortyment sklepu Stokrotka (z wyłączeniem papierosów i produktów już objętych promocją)

 

Czy zakupy mogą być przyjemniejsze? 

___________________________________________________________________________

 

 

Regulamin

Stokrotne promocje

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin określa procedurę promocji Centrum Handlowo-Rozrywkowego Sukcesja pod nazwą „Stokrotne promocje”.
 2. Akcja „Stokrotne promocje”, zwana dalej „akcją” jest skierowana do klientów Centrum Handlowo – Rozrywkowego Sukcesja w Łodzi (93-590), przy al. Politechniki 1.
 3. Promocja traw  od 22 lipca 2019 roku przez czas nieokreślony, jednakże Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Akcji w dowolnym momencie..
 4. Organizatorem Akcji są Fabryka Biznesu sp. z o. o. w restrukturyzacji, ul. Piotrkowska 89, 90-423 Łódź wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem, KRS: 0000254158, NIP: 7251918779, REGON: 100169730 ..
 5. Partnerami Akcji są Najemcy  CH-R Sukcesja, którzy zadeklarowali swój udział w Akcji.
 6. Celem Akcji jest wzajemna promocja Najemców CH-R Sukcesja i zwielokrotnienie odwiedzalności oraz wzrost sprzedaży w punktach prowadzonych przez deklarujących swój udział Najemców jako Partnerów Akcji.
 7. Rabatom nie podlegają wyroby tytoniowe oraz produkty wcześniej objęte cenami promocyjnymi

§2. Zasady uczestnictwa

 1. Uczestnikiem Akcji jest każda osoba, która nabyła produkty za minimalną wartość 50,00 zł  wynikającą z jednego paragonu w Sklepie Stokrotka lub spełnia warunki otrzymania vouchera od Partnera akcji realizującego promocję w danym tygodniu i wyraża chęć zrealizowania tego vouchera.
 2. Uczestnik Akcji może zrealizować otrzymany voucher tylko w terminie i miejscu podanym w jego treści Uczestnikowi Akcji nie przysługuje prawo zwrotu zakupionego towaru uprawniającego do odebrania vouchera  po wzięciu udziału w Akcji. W przypadku zwrotu produktu uprawniającego do odebrania vouchera, Uczestnik Akcji obowiązany jest zwrócić także voucher.
 3. Uczestnikowi Akcji nie przysługuje prawo zwrotu towaru który nabył w ramach akcji.
 4. Uczestnikowi nie przysługuje wymiana towaru w przypadku wzięcia udziału w Akcji  na dany produkt po obniżce ceny przewyższającej wartość rabatu.

§3. Realizacja Akcji

 1. Akcja realizowana jest za pomocą talonów promocyjnych (zwanych „voucherami”) opatrzonymi logotypami Organizatora i Partnerów biorących udział w akcji, datą ważności oraz promocjami zaoferowanymi przez Organizatora i Partnerów.
 2. Voucher uprawnia do jednorazowego skorzystania z Akcji „Stokrotne Promocje” w sklepie Stokrotka lub Partnera akcji.
 3. Vouchery nie sumują się oraz po upływie wyznaczonego terminu tracą ważność.
 4. Vouchery wydawane są przez osoby uprawnione w kasach podmiotów biorących udział w akcji promocyjnej.
 5. Vouchery realizuje się w postaci zwrotu otrzymanego vouchera w trakcie zakupów u Partnera Akcji.
 6. Vouchery nie podlegają wymianie na gotówkę.
 7. Akcja obejmuje tylko sklepy Partnera akcji mieszczące się na terenie CH-R Sukcesja.
 8.  

§4. Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy i należy je stosować.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 22.07.2019 roku do końca trwania akcji pt. „Stokrotne promocje”.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie trwania Akcji.
 4. W przypadku występowania sporów organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyznaczenia mediatora. W przypadku braku polubownego rozwiązania sporu stosuje się zapisy Kodeksu Cywilnego.